Използване на "историята" на браузъра

Бутоните Напред и Назад помагат за намиране на интернет страници посетени само в този прозорец. Информацията за извършването на тези действия се намира в "историята" на браузъра и е много обширна. В "историята" страниците не са разделени в зависимост от това кой браузър ги е отворил. Това е причината поради която, когато потребител започне въвеждането на името на интернет страница в лентата с адреси, се появяват предишно посетени интернет страници със сходни начала. Ако този списък съдържа нужната страница е достатъчно само тя да се избере. След това потребителят ще види нужната му страница в прозореца на браузъра.

Въведете на адрес www.parliament.bg без www.

 Фигура 33 Списък на посетените интернет страницисъс сходни начала.

Списъкът на посетените интернет страници може да се отвори чрез щракване на бутона , намиращ се вдясно на реда с адреси. Ще се отвори списък на последните посетени интернет страници.  Те могат да бъдат избрани по същия начин, както се избират адреси.

Ако този списък не задоволи потребителя (не може да се сортират страници, да се търси или намери страница по деня на отварянето и) е удобно да се отвори "историята" на браузъра.

"Историята" може да се отвори чрез щракване от лентата с инструменти на бутона History   или чрез натискане на клавишната комбинация Ctrl и H. Друг начин за избор е от реда с меню на командите View > Explorer Bar > History. Прозорецът с историята се появява в лявата част на прозореца на браузъра. Бутонът ‘x’ в горния десен ъгъл затваря този прозорец.

Отворете прозореца с историята.


Фигура 34 Прозорец с история.

В историята се съдържа информация (име и адрес на интернет страница) за всички посетени до момента интернет страници. Там може да се види списък на посетените страници и да се разбере адреса им. Списъка на страниците е сортиран по дата и азбучен ред на имената. Освен това са отбелязани страниците посетени днес (Today), през дните от седмица (Monday, Tuesday и т.н.), през миналата седмица (Last Week) и т.н. Информацията се съхранява за период указан в опциите на браузъра. Интернет страници принадлежащи към един интернет сайт са събрани заедно. Техните адреси са скрити под адреса на главния интернет сайт. Всяка група от интернет страници може да се отвори или затвори чрез натискане на клавишите наляво и надясно. Щракване върху името на предишно посетена страница я отваря. Същото ства и при намиране на подходящата страница и натискането на клавиша Enter.


Figure 35 Сортиране на историята.

Историята дава възможност да се сортира списъка от предишно посетени страници в зависимост от датата, името, посещаемостта или деня. Сортирането може да се укаже от прозореца на историята щраквайки върху View.

Изберете различните команди от бутона View, за да видите тяхното предназначение.


Figure 36 Търсене в историята.

Търсенето в историята е създадено за по-бързо намиране на интернет страници. Това може да стане чрез щракване на бутона Search  в прозореца на историята, въвеждане на името на желаната страница в полето Search for: и след това избор на бутона Search Now. Отдолу ще се появи списъка с намерените страници.

Прозорецът с историята може да се затвори по същия начин както се отваря (от реда с меню ‘File’) или чрез щракване на бутона ‘x’ намиращ се в горния десен ъгъл на прозореца с история. В следващата глава ще разберете как да триете информация, която се съдържа в историята.