Поставяне на отметки

Поставянето на отметки се използва за по-лесно открояване на елементите на списък. Тъй като тези елементи са подредени един под друг текстообработващата система ги различава като отделни абзаци, което позволява пред тях автоматично да се поставят отметки.

Поставянето на отметки може да бъде извършено в процеса на въвеждане на текста или след това. Ако е необходимо да се поставят отметки пред вече въведен списък, той трябва де се маркира.

Поставянето на отметки може да стане по два основни начина, от менюто Format с помощта на командата Bullets and Numbering или чрез бутона картинка Bullets от лентата Formatting.

При избор на бутона Bullets отметките се поставят автоматично пред елементите на списъка.

Командата Bullets and Numbering отваря диалоговия прозорец Bullets and Numbering, той се състои от три страници.

От страницата Bulleted може да се избере вида на отметките. Избирането на полето None премахва отметките.

Задача: Свалете файла Bullets.doc и поставете отметки с формата на точки пред изброените начини за финал на филма за Ваше улеснение те са откроени в червено.