Съдържание | Задачи | Настройки

 
1. Вмъкването на картинка от съществуващ файл в документа става, като се избере командата Picture от менюто:

View
Edit
Insert
Tools


2. За да се променят някои от характеристиките на вмъкната картинка в текстовия документа трябва да стане видима лентата с инструменти:

Drawing
Standard
Forms
Picture


3. За да се позиционира текста в клетка на таблица се използва лентата с инструменти:

Formatting
Drawing
Tables and Borders
Standard


4. Форматирането на таблица в текстов документ може да стане като се използва:

лентата с инструменти Standard
командата Paragraph от менюто Format
командата Table Properties от менюто Table
лентата с инструменти Tables and Borders


5. Вярно ли е, че в таблица придвижването в клетката, намираща се отляво на текущата, става чрез натискане на клавиша табулация от клавиатурата:

Да
Не


6. Вярно ли е, че ако текстовия маркер се намира в последната клетка на таблицата при натискане на клавиша табулация от клавиатурата ще се добави още един ред към таблицата:

Да
Не


7. Вярно ли е, че ако текстовия маркер се намира в последната клетка на таблицата при натискане на клавиша Enter от клавиатурата ще се добави още един ред към таблицата:

Да
Не


8. Вмъкването на таблица в текстов документ става, като от менюто Table се избере командата:

Convert
Insert
Delete
Split Tabl


9. Вмъкването на художествен надпис става, като от менюто Insert се избере командата Picture, а от нея:

Clip Art
AutoShapes
From File
Word Art


10. Вмъкването на графична форма става, като от менюто Insert се избере командата Picture, а от нея:

Clip Art
AutoShapes
From File
Word Art


11. Вмъкването на диаграма става, като от менюто Insert се избере командата Picture, а от нея:

Clip Art
AutoShapes
Chart
Word Art


12. Вмъкването на картинка от графична библиотека става, като от менюто Insert се избере командата Picture, а от нея:

Clip Art
AutoShapes
Chart
Word Art


13. Разположението на картинката спрямо текста в текстов документ се определя в диалоговия прозорец Format Picture на страницата:

Colors and Lines
Size
Layout
Picture


14. Вярно ли е, че цветовете на картинка, вмъкната от графична библиотека в текстов документ, може да се променят:

Да
Не


15. Вярно ли е, че картинка, вмъкната от графична библиотека в текстов документ, може да се оразмерява:

Да
Не


16. Сортирането на данните от таблицата може да стане като от менюто Table се избере командата:

Convert
Insert
Formula
Sort


17. Вярно ли е, че при сортирането на данни в таблица в нарастваща големина, трябва да се избере опцията Ascending от диалговия прозорец Sort Text:

Да
Не


18. Вярно ли е, че е възможно да се сортират данните от една колона в таблицата, без да се променят данни в останалите колони:

Да
Не