Начало Файлови формати
 • Компресия на графични файлове
 • Компресия с малки загуби (Lossless raster formats)
 • Компресия с големи загуби (Lossy raster formats)
 • Цветни канали
 • Избор на области
 • Избор с инструмента Правоъгълник

В тази част ще научите:

 • Как се запаметяват изображения?
 • Какъв е проблемът с обема на изображението?
 • Може ли да бъде по-малък?
 • Как да направя това, без да загубя информация?
 • Колко цветни канала би трябвало да имам?

Графичните файлови формати осигуряват един стандартизиран метод за организиране на данните на едно изображение. Този раздел се занимава с форматите на дигиталните изображения, използвани за запаметяване на фотографическа и други видове графична информация. Графичните файлове са съставени от картинни елементи, наречени пиксели. Пикселите, от които се състои едно изображение, образуват решетка от колони и редове. Всеки пиксел има свой дигитален номер, отговарящ  на определена степен на осветеност и определен цвят.


arrow Уроци



nav
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check