Ученици на Кирил и Методий

             На смъртния одър Методий посочва моравянина Горазд за свой заместник. Той не се задържа дълго на архиепископския престол, неминава и половин година и папа Стефан V издава заповед за свалянето му. На негово място той назначава Вихинг, който таел омраза към славянския народ. Заедно с това се засилва и немското влияние върху новия моравски княз Светополк. Притиснат от немците, той няма смелост да защитава славянската писменост, дава свобода на немската духовна власт в Моравия и изменя на прогресивната политика на княз Ростислав. Немското духовенство иска да унищожи физически и духовно или да прогони далеч учениците на Кирил и Методий. Една част от тях са хвърлени в тъмница и жестоко изтезавани, други-са продадени в робство и отведени във Венеция, а трети –се отправят за България. Между прогонените са Климент, Наум и Ангеларий. По това време Борис І търси удобни пътища за културното обособяване на българския народ. Той вижда, че се засилва гръцкото влияние в княжеството и Византия укрепва позициите си. Затова той с радост приема учениците на Кирил и Методий, изпраща Климент в Македония, а Наум- остава в Плиска. Така се оформят две книжовни школи- Охридска и Преславска.

             Климент Охридски работи в продължение на седем години като учител и обучава около 3500 ученика, повечето от които стават свещеници и продължават просветната дейност на своя учител. През 893г. е назначен за епископ-първият “епископ на български език”. Като такъв продължава своята дейност на просветник и писател. Книжовното наследство на Климент Охридски се разделя на три части: Поучителни слова, Похвални слова и Преводи. Едни от известните му произведения са :Похвално слово за Кирил и Панонски легенди или Пространни жития за Кирил и Методий, Поучение за Цветница, Поучение за неделния ден, Поучение за Пасха, Похвално слово за Лазар, Похвално слово за Михаил и Гавриил, Похвално слово за св. Димитър.Умира 916г.

             За Наум се знае малко, след като Климент става епископ той заема неговото място в Кутмичевица, продължава да учителствува седем години. Там живее като монах десет години и умира на 23.ХІІ.910г. погребан е чинно и сголяма почит от своя другар Климент. Знае се че строи край Охридското езеро голям манастир и храмСв. Архангели”.

             Един от по-младите ученици на Методий е Константин Преславски, който идва в Плиска като презвитер и работи под ръководството на Наум. През 894г. става епископ на Преслав. Той оставя няколко творби: Учително евангелие съдържащо предисловие и 51 беседи, като предисловието, 42 беседа и наколко въведения на отделни слова са авторски, останалото съдържание е преводно, статия Истории-първото историческо съчинение в нашата литература, създава служба в чест на своя учител Методий и превежда четири слова против еретиците. Най-значителното му дело са първите стихотворения в старобългарската литература Азбучна молитва и Проглас към евангелието, за което в някои източници се твърди, че е дело на Константин Кирил Филисоф.