Съкровищата на България
 
НачалоЗа нас Участници
 
Софийски Универсистет, ФМИ


     
тема Съкровищата на България
участници Румяна Александрова Александрова, фн 30316
Анна Брайкова Дублекова, фн 30405
Радостина Пенкова Русева, фн 30390
Васил Любомиров Стефанов, фн 30355
 

 

© 2002 ФМИ - Курс по Мултимедийни технологии