Съдържание:

1. Въведение

2. Запазване на информация

3. Разглеждане на документи без директна връзка с Интернет

4. Запазване на изображение

5. Прехвърляне на файлове

6. Идентифициращи разширения

7. Инструкции за изпълними файлове

8. Инструкции за архивирани файлове

9. Упражнения

10. Допълнителни ресурси

Въведение

Интернет представлява огромно хранилище на информация и софтуер, в което човек може неусетно да прекара часове. Често най-добрите сайтове са огромни и човек не може само с едно посещение да прочете всичко, което го интересува. В същото време достъпът му до Интернет може да е ограничен по време и обем на информацията. Ето защо е необходимо веднъж намерил търсените данни, да знае как може да ги запази на собствения си компютър. По този начин спестява от закупеното от доставчика време и спокойно може да ги разгледа, когато пожелае. Понякога, при запазването на данните се появяват различни указания и въпроси, които е необходимо да се следват.

назаднапред