Съдържание:

1. Организацията в Интернет

2. Основни технически и технологични понятия в Интернет

3. Адресите в Интернет

3.1. IP адреси

3.2. Символни адреси и имена на области (домейни)

3.3. E-mail адреси

3.4. Идентификатори на ресурси - URL

4. Маршрутизация

5. Упражнения

6. Допълнителни ресурси

Организацията в Интернет

Интернет е свободно организирано международно взаимодействие от автономни, но свързани мрежи, осигуряващи комуникация от типа компютър-компютър, чрез доброволно използване на протоколи и процедури, дефинирани от стандартите на Интернет. По света съществуват и изолирани "интернети'', т.е. мрежи, които не са свързани с Интернет, но използват неговите стандарти, както и международни компютърни мрежи, които ползват други ("неинтернетски'') стандарти за връзка, например BITNET. Сега обаче много от големите "неинтернетски'' мрежи се приобщават към Интернет чрез входно-изходни точки или просто постепенно се разтварят в него, като възприемат стандартите му.

Интернет не се притежава от никого. Участието в Интернет всъщност се свежда до приемане и използване на неговите стандарти. Много от доставчиците на Интернет не само признават споменатите стандарти, но и правят публични своите мрежи. Това доброволно участие на фирми и организации дава днешния облик на Интернет.

назаднапред