Съдържание:

1. Въведение

2. Методи на търсене

2.1. Виртуални библиотеки

2.2. Указатели

2.3. Машини за търсене

2.4. Супермашини

3. Оператори, използвани при търсене по ключова дума или фраза

4. Връзка между операторите и някой от известните машини за търсене

5. Как да търсим успешно?

5.1. По ключова дума

5.2. По тема

5.3. Резюме

6. Полезни насоки и информация

7. Упражнения

8. Допълнителни ресурси

Въведение

В WWW има милиони страници. Ако бродите в него безцелно, от време на време може да срещнете нещо, което да ви заинтригува. Много често обаче се нуждаем от информация по определен въпрос, без да знаем къде се намира тя. Тогава изпадаме в ситуация подобна на търсенето на конкретна книга в огромна библиотека, без каталог на своите милиони книги, произволно наредени по рафтовете. Това означава, че и при WWW се нуждаем от инструмент, с който да намерим къде се намира нужната ни информация. Този инструмент представляват средствата за търсене.

Съществуват три основни вида средства за търсене:

Виртуални библиотеки

Указатели (directories)

“Машини за търсене” (search engines)

Виртуалните библиотеки и указателите са подходящи за по-общи въпроси, защото при тях търсим главно по тематика, чрез преглеждане на списъци. Използването на машините за търсене е препоръчително за по-конкретни въпроси, тъй като при тях задаваме запитване с ключови думи или фрази.

Съществуват и т.нар. метасредства за търсене. Те предават запитването на потребителя едновременно на няколко средства за търсене.

назаднапред