Този тест съдържа 40 въпроса, за всеки от който са предложени по 4 възможни отговора. Чрез скролиране може да се разглеждат въпросите и възможните отговори, и да се посочва правилният отговор.

При натискане на бутон:

1.

Начало на теста
Отбелязаните до момента правилни отговори (ако има такива) се игнорират и работата с тестът започва отначало.

2.

Край на теста
Оценява се положеният тест, като резултатът отразява процентно съотношение на верните отговори към броя на въпросите. (въпросите, за които не е посочен отговор се считат за грешни)

напред