Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Стимулиране на личното развитие и споделянето на знания

 
 

Ще бъде представен проект финансиран от ЕК в рамките на 6 Рамкова програма за изграждане на техническа и организационна отворена инфраструктура, базирана на иновативна технология за подпомагане и развитие на компетенциите през целия живот. Изграждането на тази инфраструктура ще спомогне развитието на Европейското общество, базирано на знания, като осигури на всички Европейски граждани, МСП и други организации лесен достъп до услуги, предоставящи възможност за непрекъснато развитие на компетенции и експертиза в различни професии и области на знание. Инфраструктурата ще подкрепя създаването и управлението на организациите, техните екипи и служители, за да развиват своите компетенции, като използват всички съществуващи онлайн източници на познание, програми и методи за обучение. Мрежата на проекта включва образователни институции, библиотеки, издатели, работодатели, асоциации и всички други, които осигуряват услуги и продукти в тази специфична област.

Темите, които ще се дискутират на работната среща включват:

  • Проектиране на формалното и неформално обучението през целия живот и развитие на компетенции
  • Управления на знанията, развитие на компетенции, обучение през целия живот и управление на човешките ресурси
  • Лични данни, профили и преносими електронни портфолиа за регистриране на компетенции
  • Технологии за откриване на подходящите учебни материали съгласно индивидуалните образователни нужди
  • Нови социални теории и практики, които влияят върху развитието на компетенции
  • Модели и средства за обучение в процеса на работа
  • Персонализирани и съвместни обучения посредством учебни ресурси и дейности
  • Развитие на компетенция през целия живот с помощта на мобилните технологии
  • Семантичен Web и обучение през целия живот

За контакти и допълнителна информация:
Корнелия Тодорова, Станимира Йорданова
ЦТИО, СУ "Св. Кл. Охридски"
Тел.: (02) 9713509; 9713543
e-mail: pd08@uni-sofia.bg

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ