Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА
София, 30 - 31 Октомври 2008 г.
УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ И ИТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР
 

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Столична община организират за шести пореден път Европейски ден на предприемача. Тази година той ще се проведе на 30 - 31 октомври в Интер Експо Център, София. Началото на съвместното партньорство бе поставено с подписването на споразумение за сътрудничество между г-н Стефан Софиянски - Кмет на Столична община и Проф. дфн Боян Биолчев - Ректор на Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2003 г. и подновено от Кмета г-н Бойко Борисов през 2006 г. В събитието ще участва широка мрежа съорганизатори от бизнеса, държавната администрация и нестопанските организации. Към различните събития по време на ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА има интерес и много чуждестранни организации.


"УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР" е мотото, под което тази година ще премине инициативата. Събитието ще насърчи иновативното мислене, ще популяризира успешни български и европейски модели за технологичен трансфер, ще представи наши и международни програми подпомагащи иновационния процес. Новосъздадените с европейско финансиране центрове за трансфер на технологии в 9 български висши учебни заведения ще представя резултатите от работата си и предизвикателствата, които стоят пред тях.


Европейската идея


Европейският ден на предприемача е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Това събитие се организира в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups), която цели популяризиране на успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия.

 

Европейски ден на предприемача, предишни издания


"ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" беше мотото на форума през 2007 г. , с основен акцент върху трансфера на нови технологии, като катализатор на качествено предприемачество и разрастване на бизнеса в София и страната.

През 2006 г. форумът премина под мотото "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ", отчитайки предстоящото ни членство в ЕС и предизвикателствата пред бизнеса и местните власти за усвояване на Структурните фондове на ЕС.

През 2005 г. основният акцент на ЕДП беше: "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ", като посланията му бяха адресирани конкретно към местните и регионалните власти в България.

През 2004 г. ЕДП премина под мотото "ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА". В две пленарни, 16 панелни сесии и 3 съпровождащи събития отново се събраха ключови участници от България и гости от чужбина за обсъждане на успешни модели и ефективни решения в осъществяване на иновативното развитие на страната ни и очертаване насоките за хармонизиране на предприемаческата дейност с европейските стандарти.

Първия Европейски ден на предприемача (октомври 2003 г.) се проведе под мотото "ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ". Присъствалите повече от 300 участника имаха възможност да се запознаят с успешни практики на европейски мрежи в подкрепа на развитието на иновативното предприемачество. Чуждестранни участници от Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Испания, Сърбия и Македония, както и представители на Европейската комисия, обмениха своя опит и активно участваха в дискусионните форуми. Събитието бе високо оценено от чуждестранните и български гости.



Място на провеждане: Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

1784, София, бул. Цариградско шосе 147
Тел.: (02) 965 52 20
Факс: (02) 965 52 31
E-mail: iec@bulgarreklama.com

ТРАНСПОРТ

Автобус 114 - Стадион "Васил Левски" - Орлов Мост - Хотел "Плиска" - ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Автобус 1, 5 and 6 - Софийска Окръжна Болница - Метро - ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

 
Ако имате нужда от точното местонахождение на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, моля кликнете тук и попълнете адреса.
Кликнете тук, за да видите карта с хотели, близо до Интер Експо Център
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ