Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

ЕВРОПА В НАШИЯ РЕГИОН

31 октомври 2008 г., Пленарна зала, етаж 5, ул. Московска № 33, Столична община

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

 

Участници: Представители на Лисабонския Съвет и Лисабонската мрежа, Европейската Комисия, Регион Брюксел-Столица, СО, СОС, ОУ, МРРБ, МФ, МТ, МВнР, МДААР, БАН, СУ, ТУ, НБУ, КРИБ, БТПП, БСК и др.


09:00 Официално откриване на Конференцията от Кмета на град София Г-н Бойко Борисов
09:05 Приветствие от Председателя на СОС Г-н Андрей Иванов
09:10 Представяне на лекторите и модераторите от Зам. Кмета по Финансите Г-н Минко Герджиков
Първа сесия:
Модератор:
Лисабонската стратегия и регионалната политика
Д-р Боряна Савова – Директор на Представителството на град София в Брюксел
09:15 Изказване и представяне на лекторите
Лектори:
  • Г-жа Лота Финсторп – Бивш Председател на Лисабонската Мрежа и Г-жа Бенита Викстром – Кмет на Окръг Соермланд
  • Г-жа Зинаида Златанова – Ръководител Представителство на Европейската комисия в България
  • Г-жа Ирина Йорданова – Общински съветник
09:30 Г-жа Лота Финсторп – Бивш Председател на Лисабонската Мрежа и Г-жа Бенита Викстром – Кмет на Окръг Соермланд
Изказване на тема: Реализация на целите на Лисабонската стратегия в европейските региони
09:50 Г-жа Зинаида Златанова – Ръководител Представителство на Европейската комисия в България
Изказване на тема: Предизвикателствата при прилагането на Лисабонската стратегия на национално ниво
10:10 Г-жа Ирина Йорданова – Общински съветник – Председател на Комисия Европейски въпроси и гражданско общество "European Affairs and Civil Society"
Изказване на тема: Ролята на столиците и регионите за изпълнение на кохезионната политика на ЕС
10:30 Обобщение и дискусия
Д-р Боряна Савова
11:00 Кафе пауза
Втора сесия:
Модератор:
Връзката Наука – Бизнес – Местна власт съгласно принципите на Лисабонската стратегия
Д-р Надя Николова – Директор на Дирекция Европейски програми и проекти
11:30 Изказване и представяне на лекторите
Лектори:
  • Представител на Асоциацията на предприемачите на регион Брюксел-Столица
  • Председател на КРИБ – г-н Иво Прокопиев
  • Председател на БАН – aкад. Саботинов
11:45 Представител на Асоциацията на предприемачите на регион Брюксел-Столица
Изказване на тема: Партньорството на местните власти с науката и бизнеса – добрата практика на регион Брюксел –столица.
12:05 Председател на БАН – акад. Саботинов
Изказване на тема: Ролята на науката за реализиране на целите на Лисабонската стратегия
12:25 Председател на КРИБ – г-н Иво Прокопиев
Изказване на тема: Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика, базирана на знанието
12:45 Обобщение и дискусия
Д-р Надя Николова-Деме
Закриване
13:00 Обяд -Коктейл
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ