Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06/ESC/G/TTO-01
Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема
Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

Центрове за трансфер на технологии в българските университети -
резултати и предизвикателства

31 Октомври 2008г.

Интер Експо Център, София

Зала "Рила"

ПРОГРОМА НА ПАНЕЛНАТА СЕСИЯ

Модератор: Божил Добрев – директор на ЦТТ-СУ

9.00 - 9.20 Представяне на опита по създаване на ЦТТ в СУ "Св. Климент Охридски" – резултати и предизвикателства Б. Добрев
9.20 - 9.40 "Методология на технологичния трансфер.Провеждане на технологичен одит в предприятие." MГИС Трансфер Център – К. Костадинов
9.40 – 9.50 Представяне резултатите от ЦТТ- И-т Космически изследвания Христина Ковачева
9.50 – 10.00 Представяне резултатите от ЦТТ- И-т Варна Димитър Радев
10.00 – 10.15 Дискусия – Резултати и предизвикателства пред първите ЦТТ Модератор: Б. Добрев, ЦТТ-СУ

Участието е без такса, но поради ограничения брой места в залата, моля за Вашата регистрация до 24 Октомври 2008 г. на сайта на Европейския ден на предприемача.

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ