Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Иновациите – среща на наука и бизнес в Столичния град

Sofia Municipality LogoSU Logo Европейски ден на предприемача (ЕДП)
28 октомври 2010
С финансовата подкрепа на Столична община
Програма Европа – граждански проекти и европейски практики, 2010
НИС на СУ "Св. Климент Охридски"

На 28 октомври 2010 г. (четвъртък) в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР в София ще се проведе осмо поредно издание на ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА (ЕДП) като вече традиционна съвместна инициатива на Столична община и СУ "Св. Климент Охридски

Целта на форума е всяка година да дава възможност за среща на научните среди, работещи в хуманитарната и приложна област и предприемачите от Столичния град и да насърчава ангажираните в обществената сфера научни колективи за прилагане на европейския опит в иновациите и приложението им при управление на обществените услуги.

Тази година форумът ще премине под мотото: "ИНОВАЦИИТЕ – СРЕЩА НА НАУКА И БИЗНЕС В СТОЛИЧНИЯ ГРАД", което е в синхрон с политиката на Европейската комисия за конкурентоспособност на европейските градове и региони чрез иновации и трансфер на технологии. Тазгодишният форум е част от проект, финансиран от Програма Европа – граждански проекти и европейски практики на Столична общита и ще бъде част от CITY Network initiative 2010 и е едно от водещите събития в седмицата на "Отворени врати" на Столична община.


Темите, които се предвижда да бъдат акцент в тазгодишното издание на ЕДП са:

  • Връзката наука-бизнес за прилагане на иновативната политика на ЕС;
  • Културното наследство – научни разработки и проучвания, представляващи интерес за бизнес;
  • Иновативни подходи и методики при провеждане на обучения;
  • Комерсиализация на научните резултати в обществения сектор;
  • Интелектуалната собственост - ресурс и възможност за икономическо развитие;
  • Иновации при предоставяне на обществени услуги от МСП;
  • Навлизането на нови технологии и иновации в обществено-стопанския сектор на общината;
  • Културното наследство като ресурс за общинското предприемачество;
  • Обявяване на резултатите от студентски конкурс за иновативна предприемаческа идея и др.

Европейски ден на предприемача, предишни издания

През 2009 г. основният акцент на ЕДП беше: "ИНОВАЦИИТЕ - ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА".

През 2008 г. основният акцент на ЕДП беше: "УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР".

"ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" беше мотото на форума през 2007 г. , с основен акцент върху трансфера на нови технологии, като катализатор на качествено предприемачество и разрастване на бизнеса в София и страната.

През 2006 г. форумът премина под мотото "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ", отчитайки предстоящото ни членство в ЕС и предизвикателствата пред бизнеса и местните власти за усвояване на Структурните фондове на ЕС.

През 2005 г. основният акцент на ЕДП беше: "НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ", като посланията му бяха адресирани конкретно към местните и регионалните власти в България.

През 2004 г. ЕДП премина под мотото "ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА". В две пленарни, 16 панелни сесии и 3 съпровождащи събития отново се събраха ключови участници от България и гости от чужбина за обсъждане на успешни модели и ефективни решения в осъществяване на иновативното развитие на страната ни и очертаване насоките за хармонизиране на предприемаческата дейност с европейските стандарти.

Първия Европейски ден на предприемача (октомври 2003 г.) се проведе под мотото "ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ". Присъствалите повече от 300 участника имаха възможност да се запознаят с успешни практики на европейски мрежи в подкрепа на развитието на иновативното предприемачество. Чуждестранни участници от Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Испания, Сърбия и Македония, както и представители на Европейската комисия, обмениха своя опит и активно участваха в дискусионните форуми. Събитието бе високо оценено от чуждестранните и български гости.Място на провеждане: Интер Експо Център

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

1784, София, бул. Цариградско шосе 147
Тел.: (02) 965 52 20
Факс: (02) 965 52 31
E-mail: iec@bulgarreklama.com

ТРАНСПОРТ

Автобус 114 - Стадион "Васил Левски" - Орлов Мост - Хотел "Плиска" - ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Автобус 1, 5 and 6 - Софийска Окръжна Болница - Метро - ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

 
Ако имате нужда от точното местонахождение на ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, моля кликнете тук и попълнете адреса.
Кликнете тук, за да видите карта с хотели, близо до Интер Експо Център
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ