Начало Цели Участници Дейности Публикации Новини
   
   

Цели

Основната цел на проекта RE*CAME е "да подобри общественото признание на учените и тяхната роля в обществото и да насърчи младите хора в България да се насочат към научно-техническа кариера".

Предвид Европейската стратегия за базирана на науката икономика и последните дебати за бъдещето на ERA, проектът акцентира върху нуждата от увеличаване броя на учени в Европа и поощряването на интереса на обществото и младите хора в частност към науката. Той ще увеличи популярността на трите водещи инициативи на Европейската общност, свързани с работата, услугите и правата на учените.

За постигане на основната цел са дефинирани следните подцели:

  • да разкрие пред публиката скритите страни в живота и работата на учените, и да ги представи като професионалисти и нормални хора;
  • да увеличи общественото разбиране за приноса на учените в обществото, за неговия прогрес и развитие;
  • да изтъкне вниманието на ЕС към учените и възможностите за тях на широкия европейски пазар на труда;
  • да направи науката и кариерата на учените атрактивна за младите хора.
Цели
 
За контакт

Национален център по мобилност
e-mail: mobility@fmi.uni-sofia.bg
тел.: +359 2 71 35 09
факс.: +359 2 71 35 43