Начало Цели Участници Дейности Публикации Новини
   
   

Дейности

Проектът REGGAE включва голямо разнообразие от дейности, преназначени за различна аудитория. Повечето прояви целят да запознаят публиката с живота и работата на учените.

 • забавни програми
 • туристически обиколки в музей и/или в стари градове
 • игри с участието на учените и публиката. "Кой, какво, къде – покажете знанията си"
 • изложби и демонстрационни сайтове
 • специализирани издания и изложби за учените

Централно събитие навсякъде ще бъде "Музикално-поетична вечер на учените", която ще се проведе на 28 септември 2007 г. от 18.00ч. Целта на събитието е да предизвика широк обществен интерес към науката и учените като постави в центъра на вниманието учения – с неговото професионално ежедневие, човешки качества и творчески талант.

На 28 септември учени археолози и историци ще се срещнат с младите хора в музей или на чаша кафе, за да обсъдят какви са предизвикателствата пред професията в наши дни и да разкажат за ежедневието си и направените през последните години по българската земя открития. Предвидени са и редица обиколки на исторически забележителности и музей с учени - екскурзоводи.

През 2007 год. ще бъде издаден втори брой на вестник HOMO SCIENS (редактор: Пенка Лазарова).

Предвижда се и специално издание за Петър Берон "Ранно птиче в радиокомуникациите" (НБУ).

Клуб "Млади таланти" в рамките на "Ателие на младите таланти" организира:

 1. Конкурс за рисунка "Нарисувай ми учен" за деца и младежи в категориите:
  • от 6 до 12 години
  • от 13 до 18 години
  • ученици от училищата по изкуства.
 2. Фотоконкурс на тема "История и археология" за младежи до 26 години.
 3. Конкурс за видеоматериал "Учени пред обектива" – за младежи до 26 години
 4. Конкурс за разработване на проекти за пространствена визуализация в общ и подробен план

"Открий научните традиции" ще приближи българските учени към обществото и ще фокусира вниманието на публиката върху научните традиции с няколко изложби, посветени на местни и национални традиции.

"Докосни науката" ще даде възможност на децата и техните родители да участват в научни експерименти, ръководени от учените, или в посещения на университетски лаборатории.

В проекта е предвидена поредица от 4 филма за учените, които да представят основните послания на проекта: "Научната работа доставя удоволствие и прехвърля мостове над времето и разстоянията" и "Европа се грижи за учените".

За оценка на въздействието на проекта ще се проучи мнението на аудиторията преди и след събитията около "Нощта на учените". Предвижда се да бъде проведено проучване и по време на "Нощта на учените" сред всички възрастови групи, което ще даде оценка на предвидените дейности и приноса им за промяна на имиджа на учените в обществото.

Дейности
 
За контакт

Национален център по мобилност
e-mail: mobility@fmi.uni-sofia.bg
тел.: +359 2 71 35 09
факс.: +359 2 71 35 43