ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Информационни и комуникационни технологии
  Доц. д-р Румен Николовас, Траян Илиев
 • Човеко-машинен интерфейс
  Доц. д-р Красен Стефанов
 • Мултимедийни технологии
  Доц. д-р Румен Николов, доц д-р Илияна Николова, ас. Траян Илиев, ас. Евгения Ковачева
 • Проектиране и разработка на интернет приложения
  Доц. д-р Красен Стефанов, ас. Евгения Ковачева, ас. Елиза Стефанова
 • Мобилни технологии
  Доц. д-р Красен Стефановм доц д-р Силвия Илиева
 • Моделиране на данни и проектиране на бази от данни
  Доц. д-р Красен Стефанов, Преслав Наков, Милен Петров
 • XML
  Доц. д-р Румен Николов, доц. д-р Силвия Илиева
 • Web интерфейс към бази от данни
  Доц. д-р Красен Стефанов
 • Бизнес телекомуникации
  Доц. д-р Румен Николов, д-р Иван Иванов, ас. Елиза Стефанова
 • Електронна търговия
  Доц. д-р Петко Русков
 • Мрежово програмиране с Java
  Доц. д-р Божидар Сендов, Димитър Тренев
 • Сигурността в информационните технологии
  Ст.н.с. II Веселин Целков
 • Обектно-ориентиран анализ и дизайн на езика UML
  Доц. д-р Румен Николов, доц. д-р Силвия Илиева, ас. Траян Илиев, Илиян Михайлов
 • Приложение на ИТ в педагогическите изследвания
  Доц. д-р Кирил Банков
 • Проектиране и анализ на компютърни алгоритми
  Доц. д-р Божидар Сендов, Преслав Наков
 • Телематика и дистанционно обучение
  Доц. д-р Румен Николов, доц. д-р Илияна Николова
 • Системи за подпомагане вземането на решения
  Ст.н.с. д-р Васил Василев, ас. Траян Илиев
 • Cisco Academy-практикум
  Доц. д-р Красен Стефанов, ас. Елиза Стефанова
 • Приложен софтуер
  Доц. д-р Антони Попов
 • Management for non-managers
  Доц. д-р Румен Николов
 • Средства за интегриране на сървърни софтуерни приложения (Middleware)
  Доц. д-р Антони Попов, доц. д-р Силвия Илиева
 • Групуер
  Доц. д-р Петко Русков
 • Медицинска информатика
  Доц. д-р Антони Попов
 • Основи на Data Warehousing
  Доц. д-р Красен Стефанов, Тодор Кисов
 • Програмиране на Java сървърни приложения
  Доц. д-р Красен Стефанов, доц. д-р Боян Бончев
 • Управление на проекти
  Доц. д-р Румен Николов, Боян Ломев
 • Разпознаване на реч
  проф. У. Бари,д-р Жак КореманБистра Андреева, ас. Траян Илиев