Алтернативна цена/Алтернативни разходи

Робинзон Крузо не е могъл да използва парите си на необитаемия остров, но така или иначе е трябвало да се справя с проблемите на недостига и избора. Оскъдните средства, с които е разполагал, са били физическите ресурси на острова и около него, включително и собствените му способности и познания. Даже ресурсът време е оскъден: в денонощието има само 24 часа. Един час, прекаран в осигуряване на подслон, е час загубен за осигуряване на храна.

Всяка възможност, от която се възползваме, означава отказ от друга, алтернативна възможност. Всеки избор е свързан с цена, а истинската цена не е само тази, която плащаме. В стопанството на Робинзон Крузо, състоящо се само от едно лице, парите не играят никаква роля. А истинската цена на възползването от една възможност е отказ от други, алтернативни възможности, или казано по-точно - отказ от най-привлекателната възможност. Икономистите наричат това алтернативна цена.

Фирмите трябва да избират между различни програми за разрастване, тъй като средствата за инвестиции и необходимите ресурси са ограничени. Правителствата не могат едновременно да намаляват данъците, да откриват допълнителни работни места за медицински сестри и да купуват нова военна авио-техника: министрите трябва да правят избор. Всички тези икономически проблеми са всъщност проблеми на недостига, но поставени в различен контекст.