WG-ECUA
European COTS User Working Group 

Проектът WG-ECUA European COTS User Working Group е финансиран от Европейската Комисия в рамките на 5 Петата Рамкова Програма в частта IST (Information Society Technologies).
Проектът WG-ECUA European COTS User Working Group старира на 2 януари 2001 година с 30 членове на Европейската работна група на потребителите на COTS (WG-ECUA).
Към момента в WG-ECUA членуват над 200 участници, представители на около 80 компании.
От 1 ноемви 2001 г. към продължението на проекта са включени три нови членове на WG-ECUA от ново асоциирани страни към Европейския Съюз:
Софийски Унивеситет "Св. Кл. Охридски", България
Технически Университет Познан, Полша
IT Limited, Унгария
Проектът завършва септември 2002 г.

за контакти и информация:
1164, София, бул. Дж.Баучър 5
Факултет по Математика и Информатика
катедра Информационни Технологии
тел. (+359 2) 6256511,(+359 2) 717127
тел/факс: (+359 2) 656157
Румен Николов, Силвия Илиева,
Евгения Ковачева, Елиза Стефанова
.