Съдържание | Задачи | Заключение | Назад | Напред | Настройки

 
1. Вярно ли е, че ако мониторът има самостоятелно захранване, той трябва да се включва преди включването на компютъра?

да
не


     
2. Вярно ли е, че при въвеждането на парола за потребителско име при влизане в операционната система, тя се изписва на екрана?

да
не


     
3. Какво се показва на екрана на монитора, когато въвеждате паролата си?

Нищо – паролата е скрита.
Специални знаци (******* или llllll)
Знаците, които въвеждате от клавиатурата.
Няколко знака за долар ($$$$$)


     
4. Вярно ли е, че Вашето потребителско име, трябва да бъде Вашето истинско име?

да
не


     
5. Защо е необходимо паролата да съдържа комбинация от букви и цифри?

За да се запомня по-лесно.
За да се запомня по-трудно.
За да се отгатва по-лесно.
За да се отгатва по-трудно.


     
6. Когато изключвате компютъра имате няколко основни възможности. Restart се избира, когато:

друг потребител трябва да използва компютъра.
системната конфигурация е променена
временно няма да се работи с компютъра.
се приключва работата с компютъра.


     
7. За изключването на компютъра от менюто на бутона Start се избира командата:

Run
Control Panel
Turn Off Computer
Log Off


     
8. За рестартиране на компютъра от менюто на бутона Start се избира командата:

Run
Turn Off Computer
Control Panel
Log Off


     
9. Когато няма да се работи известно време с компютъра, след избор на командата Turn Off Computer от менюто на бутона Start, в появилия се диалогов прозорец (картинка на прозореца) се избира бутона:

Cancel
Stand By
Turn Off
Restart


     
10. Когато е необходимо да се рестартира компютъра, след избор на командата Turn Off Computer от менюто на бутона Start, в появилия се диалогов прозорец (картинка на прозореца) се избира бутона:

Cancel
Stand By
Turn Off
Restart


     

11. Когато е необходимо да се изключи компютъра, след избор на командата Turn Off Computer от менюто на бутона Start, в появилия се диалогов прозорец се избира бутона:

Turnoff

Cancel
Stand By
Turn Off
Restart


     
12. Клавишната комбинация, която се използва за приключване работа с неработещо приложение включва клавишите Ctrl, Alt и:

Shift
Space
Enter
Del


     
13. Вярно ли е, че клавишната комбинация, която се използва за приключване работа с неработещо приложение включва клавишите Ctrl, Alt и Shift?

да
не


     
14. Вярно ли е, че в прозореца Windows Task Manager, който се появява при натискане на  клавишната комбинация Ctrl, Alt и Del, може да се получи помощна информация за възможностите на заредените приложения?

да
не


     
15.  (Картинка на Windows Task Manager на страницата Applications с програмите Notepad, Paint, MS Excel, MS Word, Windows Explorer, като срещу Paint е изписано Not responding, а срещу другите – Running)
Коя програма отказва да работи в момента?

Paint
MS Excel
Windows Explorer
Notepad


     
16. На коя страница от диалоговия прозорец Windows Task Manager може да се получи информация за заредените от потребителя приложения?

Processes
Performance
Users
Applications