Съдържание Въведение Изложение Заключение Съкращения Литература


Въведение


Динамиката на днешното общество неизбежно води до търсене на нови пътища за развитие и начини за оцеляване в света на бизнеса. Компютрите достигнаха до обикновените хора, навлязоха на работните им места, в домовете им. Хората обменят информация, учат и работят без да са зависими от разстоянието и времето.
Световната мрежа става все по-привлекателна среда за развитие на бизнеса, предлагайки все по-атрактивни методи и средства за осъществяване на маркетинг, реклама, търговия. Бизнесът в Интернет постепенно става неразделна част от икономическия живот на хората и е въпрос на време превръщането му в ежедневие за всеки от нас.
Мрежите вече промениха начина на комуникация. За пренасянето на стотици страници информация е необходимо много малко време. За милионите потребители, които имат достъп до глобалната мрежа, вече не съществуват границите породени от времето и пространството. Цифровото кодиране и глобалните компютърни мрежи позволяват всякакъв тип информация да се представя по универсален начин, копирането на тази информация (без опасност от грешки) на доста ниски цени, осигуряването на практически неограничена компютърна памет и изпращането на всякакъв тип информация на който и да е потребител по всяко време. Обществото се намира в преход от индустриалното общество към информационното. Навлизаме във време, когато старите формули за корпоративен успех, вече не са приложими, необходими са нови методи за постигане на поставените цели. Връзката към глобалната мрежа не е мигновеното решение за всички предизвикателства, но тя може да предложи съдбоносни предимства за всяка компания, която е заинтересувана от подобряване на своите комуникационни възможности и качеството на бизнеса си. Дори нещо повече Интернет се превръща в привлекателна инвестиция за всяка фирма, без значение от нейния размер и предмет на дейност. Каквото и да е отношението на мениджърите към подобен вид бизнес, всички те се готвят за стъпване на този на практика с неограничени възможности пазар. Интернет има няколко основни характеристики - той е бърз, директен, удобен и интерактивен. Създаването и разпространението му са причина за огромни промени в бизнеса, фирменото управление, комуникациите.