Съдържание на модула
"Интернет за начинаещи"

1.

Въведение в Интернет

7.

Търсене в World Wide Web

2.

Технически и технологични аспекти на Интернет

8.

Създаване на Web страници

3.

Свързване на компютър в Интернет

9.

Понятие за JavaScript, CGI и Java

4.

Моделът Клиент/Сървър

10.

Настройка и работа с eлектронна поща

5.

Информация в реално време

11.

Запазване на информация, прехвърляне на програми и файлове от Интернет

6.

World Wide Web

   
       
 

Тест върху модула
"Интернет за начинаещи"