Анотация

В курсът “Реклама, технология, дизайн” се разглеждат основните подходи на рекламата (форми, цветове, шрифтове) - целта е при разработване на Интернет приложения те да се направя по-атрактивни за потребителите и оттам по-използваеми.

Разглеждат се и технологиите, които са най-атрактивни за потребителите и как да се използват и те за привличане на потребителите.

Потребителят във фокус - Характеристики на добрия web.

Организация
Организация и провеждане на курса - в режим "simulated distance".

  • Разработен e специален сайт за курса, чрез който се реализира процесът на обучение: учебните материали са представени в електронен вид и са достъпни за студентите по мрежата.
  • Аудиторните занятия представляват резюме и дискусия върху материал, който студентите са прочели предварително.
  • Разработват се проекти в малки групи, които се демонстрират и защитават пред групата.

Лекции - четвъртък в аудитория 325 от 17 до 19 часа
Упражнения - понеделник - в 313 от 14 до 16 и 16 до 18 часа
Упражнения - сряда - в 313 от 14 до 16 и 16 до 18 часа

КОЛЕГИ НА 13 МАЙ, ЧЕТВЪРТЪК СЛЕД ЛЕКЦИЯТА В 325ТА АУДИТОРИЯ ЩЕ ИМА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОЛЕГИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА СИ ИЗТЕГЛЯТ ИЗПИТА ПО-РАНО.
Моля всички заинтересовани да са ми предали материалите и да се явят на защита на проектите си.

Упражненията на 10 и 12 май са за самостоятелна подготовка и въпроси към преподавателя - стая 302-ра