European Day of the Entrepreneur 2005
Home About the Event Programme Presentations Organisers Sponsors Useful Links Contacts BG EN
   

SOFIA MUNICIPALITY

attn. Nadia Nikolova
33, "Moskovska" str.
1000 Sofia,
Bulgaria
Telephone: (+359 2) 988 51 32
Fax: (+359 2) 987 13 88
E-mail: nnikolova@sofia.bg

SOFIA UNIVERSITY "ST. KL. OHRIDSKI"

attn: Magdalena Sotirova
125 "Tzarigradsko shose" blvd., bl. 2, fl. 3
1113 Sofia,
Bulgaria
Telephone: (+359 2) 971 35 09
Tel/Fax: (+359 2) 971 35 43
E-mail: magdalena@fmi.uni-sofia.bg

   
   
   
   
Sofia University "St. Kliment Ohridski", FMI