European Day of the Entrepreneur 2005
Home About the Event Programme Presentations Organisers Sponsors Useful Links Contacts BG EN
   

SOFIA MUNICIPALITY

attn. Nadia Nikolova
33, "Moskovska" str.
1000 Sofia,
Bulgaria
Telephone: (+359 2) 988 51 32
Fax: (+359 2) 987 13 88
E-mail: nnikolova@sofia.bg

TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE
NIS, SU "St. Kliment Ohridski"

Zlatina Karova
E-mail: zkarova@abv.bg

Krassimira Geneva
E-mail: krassigen@fmi.uni-sofia.bg
Faculty of Chemistry
1, James Baucher, Blvd.
1164 Sofia
Phone: (+359) 2 816 1375
Fax: (+359) 2 816 1375

   
   
   
   
Sofia University "St. Kliment Ohridski", FMI