Факултет по математика и информатика
при СУ “Св. Климент Охридски”

предлага следните

Курсове за професионалисти:

 • Основи на електронния бизнес;
 • Анализ на бизнес изискванията;
 • Средства за бизнес моделиране;
 • Мениджмънт на бизнес процеси;
 • Управление на проекти;
 • Съвременни Markup езици – XML;
 • Мрежово Програмиране на Java;
 • Групуер.

организира

Курсове за подготовка за магистърските програми по информатика и по приложна математика

Курсовете са предназначени главно за кандидат-магистри, които не са завършили специалност Информатика или Приложна математика.

Целта на курсовете е да подготвят кандидатите за приемния изпит в магистърските програми. Приетите за магистри може да съкратят срока на обучението си с един до два семестъра, в зависимост от завършените подготвителни курсове.

Магистърските програми, за които се организират подготвителни курсове, са:

 • Информационни системи,
 • Изкуствен интелект,
 • Електронен бизнес,
 • Разпределени системи и мобилни технологии,
 • Био- и медицинска информатика,
 • Математическа икономика,
 • Вероятности и статистика.

Информация на телефони: 868-71-80, 62-23-73.

за повече информация