През последните години в индустрията се извършват съществени промени. Все повече се работи в глобален мащаб, като цифровият бизнес се превръща в стратегия за оцеляване. Фирмите се кооперират за да произвеждат стоки и услуги точно на време, с високо качество и на ниски цени, за да удовлетворяват постоянно нарастващите изисквания на клиентите. Промените изискват ново по форма и съдържание обучение, което да е отворено и глобално ориентирано.

   Проектът за глобално обучение в областта на индустрията GEM-EUROPE има за цел да подпомогне осигуряването на нова схема за обучение на професионалисти за индустрията, чрез разработване на нов учебен план за магитърска степен, който да включва както технологичните, така и безнес знания и умения.