Възможни дипломни ръководители и изследователски интереси

Преподавател

Области, в които могат да бъдат зададени дипломни работи

Забележки

доц. Илиана Николова

 1. E-learning/Електронно обучение Същност, модели, стандарти, технологии, софтуерни средства, оценяване на обучаемите, качество и ефективност, ...
 2. Virtual Learning Communities/ Виртуални учещи общности Същност,  технологии, софтуерни средства, case studies,...
 3. WebLabs: New representational infrastructures for (е-) learning:
  1. Моделиране в анимационна компютърна среда Toon Talk с цел подпомагане усвояването на понятия от математиката и физиката (кинематиката).  Потребителска група: 10 - 12 годишни ученици.
  2. Разработка на модел и софтуерни средства за съвместно учене (включително от разстояние) чрез обмен и изследване на Toon Talk модели.
 4. Мобилни комуникации и технологии в обучението
 5. Технологии и средства в помощ на обучението на хора с увреждания.

Доц. Антоний Попов

 1. Обработка на медицински изображения – CT, MRI, Рентгенови, ултразвук и др.
 2. Геометрично и компютърно моделиране на 3d структурата на протеини
 3. е-Health
 4. Географски информационни системи - 2d и 3d визуализация, интернет базирани решения, графични бази от данни и знания
 5. Геометрично моделиране в роботиката
 6. Soft computing (размита логика, невронни мрежи, генетични алгоритми, интервални пресмятания) и приложенията им в гореспоменатите области

Езици за програмиране – C/C++, Java, XML

Доц. Красен Стефанов

 1. Електронно обучение
 2. Web бази от данни 
 3. Интегрирани информационни системи
 4. Проект ДИОГЕН – създаване на приложение – Web услуга - "Content Provider Service", в среда на .NET. Приложението се създава по спецификация, възможно е заплащане. Изисква умения за работа с UML и .NET

Доц. Божидар Сендов

Административни web-базирани информационни системи (конкретно свързани с административната дейност във ФМИ)

доц. Боян Бончев

 1. Стандарти и софтуерни системи за електронно обучение (проект ARCADE) - cъщност, модели, стандарти, технологии, софтуерни средства, авторски среди, качество и ефективност.
 2. Мобилни комуникации и технологии – Nokia Series 60, Symbian OS, J2ME, SMS/MMS.
 3. Технологии и приложения в областта на интерактивната телевизия (проект MECiTV) – авторски среди, MHP, стандарти, Java xlets.
 4. e-Business, e-Votes, m-Commerce – проектиране на Интернет/мобилни системи.

Езици за програмиране – C/C++, Perl, Java; MS .NET; XML/XSL/XSD; UML

Светла Бойчева

Изкуствен интелект

консултант

Елиза Стефанова

 1. Design and Develpment of Web/Internet Based Applications
 2. ICT Applications in Education, 
 3. Business and Information Society (e-Government, e-Health, etc.)
 4. Integrated Information Systems
 5. Software Engeneering Methodologies

консултант

Траян Илиев

 1. Intelligent Agents and Multi-Agent Systems (MAS) (Inteligentni agenti i mnogoagentni sistemi)
 2. Educational Technologies (Obrazowatelni tehnologii)

консултант

Евгения Ковачева

 1. Електронно обучение
 2. ИКТ в образованието 
 3. Виртуални общности и Виртуална реалност
 4. Дизайн и разработване на уеб / Интернет приложения

консултант

Ивайло Иванов

Образователен софтуер

консултант

Корнелия Тодорова

 1. Web Бази от данни 
 2. Електронно обучение

консултант

Александър Димов

 1. Интеграция на софтуерни системи на базата на готови компоненти.
 2. Формални методи за описание на архитектурата на софтуерни системи
 3. Модели за интегриране на компоненти (CORBA, COM/DCOM, EJB, i t.n.)
 4. MS .NET като платформа, улесняваща разработката на големи проекти.

консултант