Ia?aei Печат

Презентационната система Microsoft PowerPoint дава възможност дадена готова презентация да бъде разпечатана по няколко различни начина в зависимост от предназначението й и нуждите на потребителя. Освен това преди самият печат може да бъде направен предварителен преглед на нейното съдържание.
Тук ще научите:

  • Как се прави преглед на презентация пред разпечатването й
  • Как се разпечатват различни елементи на презентация


arrow Уроци

arrow Заключение

arrow Тестове

nav

check
check
check
check
check
check
check
check
check