Съдържание:

1. Въведение

2. Същност и структура

3. История

4. Основни услуги

5. Адреси на ресурси в Интернет

6. Разглеждане на браузъра Интернет Explorer 5

7. Придвижване в Web

8. Упражнения

9. Допълнителни ресурси

Въведение

Интернет направи революция в световната комуникация. Изобретяването на телеграфа, телефона, радиото и компютъра способстваха за това достижение на човечеството. Интернет е разпространен в цял свят и е механизъм за информационно разпространение, средство за сътрудничество и взаимодействие между индивидите и техните компютри, без да е от значение географското им положение.

Днес Интернет е широко разпространена информационна структура.

Често срещаме понятието Интернет в пресата:

като прототип на информационно трасе

като изследователски инструмент

като възможност за бизнес

като помощно средство

като място за комуникиране на вашите деца с:

 

- непознати
- учители
- други деца
- техните родители

като място за “сърф”

като компетентен бизнес инструмент

През 1990г. са преброени 3 милиона потребители, а през юли 1996г. те надвишават 12 881 000.

Факт е, че голям процент от населението на планетата вече е привикнало да потърси в глобалната мрежа и обикновено да намери - отговор на всеки въпрос, който може някога да му хрумне. Чрез мрежата може за миг да се изпращат съобщения и документи по целия свят, да се пазарува от друг континент, да се послуша нова музика, да се разиграят акции на фондовата борса, да се надникне в световните художествени галерии, да се прочете някоя хубава, нова кни­га, да се поиграе на някоя увлекателна игра, да се побъбри с познати или непознати, да се научи най-новото от родното ни място, да се вземе безплатен софтуер, да се управ­лява банковата ни сметка, или пък просто да се пропилеят няколко часа, носейки се по вълните на виртуалната забава.

назаднапред