История на Интернет

През годините
Идеята за създаване на ARPAnet, на базата на която в началото на 90-те години се появи Интернет в съвременния си вид, се заражда още по време на студената война през 60-те години на миналия век. Необходимостта от разработването на тази информационна мрежа бе предимно за нуждите на военните и Министерството на Отбраната на САЩ. Разработката на тази мрежа се финансира и подпомага от Правителството на САЩ, както и от други неправителствени организации и много и скоро се разви и усъвършенства, като обедини в себе си множеството университети, изследователски институти и организации.

През август 1968 г. Министерството на Отбраната обявява конкурс за създаването на ARPAnet, който е спечелен от компанията BBN - (Bolt Beranek and Newman) през месец декември същата година. Основен приоритет на компанията е създаването на един от фундаменталните компоненти - пакетите за превключване, наречени комуникационни възли (IMP). През 1969 г. BBN инсталира първия IMP компютър в Калифорнийския Университет в Лос Анджелис, като по този начин предостави достъп до първия host-компютър и даде възможност на първата пакетна мрежа да осъществи връзка с Изследователския Институт в Станфорд, Университета в Санта Барбара и Университета в Юта. С осъществения експеримент се доказва способността на ARPAnet, чрез използването на IMP, да разделя информацията на относително малки пакети; да транспортира тази информация до отдалечения компютър с предварително известен адрес; да проверява за грешки в транзакцията; да изпраща и повредените пакети; и да събира пакети в/от отдалечени места. Това е принципа залегнал в основата на ARPAnet.

За целта през декември 1970 г. компанията Network Working Group създава специален протокол, наречен Network Control Protocol (NCP), чието основно приложение е използването му като ”език” при транзакция на информация. В средата на 70-те години се разработва TCP/IP (Transfer Control Protocol/ Internet Protocol), основата за осъществяване на връзки в експерименталната мрежа ARPAnet. TCP/IP в своята същност представлява протокол, който събира/разпределя пакетите в/от информационните обекти, свързани помежду си чрез мрежата. През 1978 г. Американското правителство обявява TCP/IP за удобен и сигурен начин за изпращане на информация между два компютъра, което още веднъж утвърждава мястото и ролята на самия протокол, както и бъдещото значение на глобалната информационна мрежа ARPAnet.

В началото на 80-те години възниква и необходимостта от създаването на мощни компютърни центрове, които да бъдат свързани с високоскоростни програмни мрежи и чиято цел да бъде предоставянето на данни и информация за осъществяването на научно-техническото развитие. В 1982 г. Националната Научна Фондация (NSF) предлага разширение и подобрение на съществуващата ARPAnet, наречена (NSFNET), чрез използването на която става възможно увеличаването на скоростта на транзакцията от 56 Килобайта в секунда до 1,5 Мегабайта в секунда. От 1988 г. NSFNET се превръща в операционна система. През 90-те години се прави решителна крачка към създаването на съвременния вид на Интернет, процес предшестван от прекратяване на функционалното използване на ARPAnet. За първи път програмни мрежи за осъществяване на търговски отношения са свързани към NSFNET, посредством Асоциацията за Търговски обмен в Интернет (CIX), което предостави възможност на бизнес и международните икономически отношения да навлязат в съвсем ново измерение, а и не само това - даден им бе шансът да се интегрират в нова информационна инфраструктура. Самата идея за възникването и бурното развитие на Интернет предоставя възможност на всички хора от която и да е страна да се потопят в световния океан от информация.

назаднапред