Развитие на Интернет
ИНТЕРНЕТ е глобално свързана мрежа от компютри.
Той дава възможност на хора, фирми, образователни институции, правителствени агенции да комуникират от произволно отдалечени географски области.

Спецификацията за ARPANET /http://www.isoc.org/internet-history/brief.html/ е съставена през 1968 година, а през януари 1969 година Cambridge-based computer company, Bolt, Beranek и Newman (BBN) получават контракт за дизайн и развитие на ARPANET.

В края на 1969г., 4 компютъра са интегрирани в оригиналното очертание на Иинтернет - първото появяване на ИНТЕРНЕТ. От началото на 1970г. броя на компютрите включени към ARPANET нараства значително.

През октомври 1972г. се провежда международна конференция за компютърните комуникации, на която BBN организира публична демонстрация на ARPANET.

През 1980г. се появяват нови мрежи на други групи от хора и организации. Това са BITNET (Because It's Time NETwork), започнала като корпоративна мрежа и CSNET (Computer Science NETwork), създадена от обидинената работа на няколко компютърни специалисти. В началото те не са част от Интернет, но по-късно се интегрират към него.

През 1984г. ARPANET е разделена на две мрежи: MILNET и ARPANET. MILNET обслужва нуждите на армията, а ARPANET се занимава с изследователска работа. По-късно, тяхното обединение е наречено ИНТЕРНЕТ.

1989-1996 е един основен период, който знаем като ИНТЕРНЕТ, отчитайки факта, че оригиналния ARPANET е изместен поради изключително бързото нарастване на мрежовите операции в САЩ и света.

През последните няколко години Интернет е най-голямата среда за обмен на информация. Много хора работят в нея и техният брой непрекъснато се увеличава.

назаднапред