Съдържание:

1. Въведение

2. Минимална необходима хардуерна конфигурация

3. Регистрация към доставчик на Интернет

4. Kонфигуриране на връзката в Windows 95

5. Инсталиране на Dial-Up Networking

5.1. Инсталиране на ТСР/IР

5.2. Създаване на Dial-Up връзка

5.3. Стартиране и прекъсване на връзката

6. Достъп до Интернет през локална мрежа (LAN)

7. Инсталиране на Internet Explorer 4.0

8. Инсталиране на Netscape Communicator

9. Упражнения

10. Допълнителни ресурси

Въведение

Какво означава свързване на компютър в Интернет? Строго погледнато, Интернет е международна мрежа компютри, свързани един с друг с цел обмен на информация. Сърцевината на тази международна мрежа се състои от компютри, които са постоянно свързани един с друг чрез високоскоростни връзки. За да използваме мрежата, трябва просто да свържем и своя компютър към нeя, което става с помощта на доставчик на Интернет услуги (или на достъп до Интернет). Щом се свържем, нашият компютър ще може да влиза във връзка с всеки от останалите свързани в мрежата компютри, независимо дали е на същата улица или от другата страна на планетата.

Ако желаете да свържете вашия компютър в Интернет, се нуждаете от четири неща:
1. Минимална необходима хардуерна конфигурация
2. Модем за реализиране на връзка до доставчик на Интернет услуги
3. Регистирана сметка при Интернет доставчик
4. Софтуер, който да предоставя възможност за достъп до ресурсите в Интернет

За да е коректен отговора на въпроса “Каква е минималната необходима хардуерна конфигурация”, трябва да се отбележи, че тя зависи от операционната система, която ще се инсталира.

Модемът, както и регистрацията при Интернет доставчик са необходимо условие, когато компютъра не е свързан към локална мрежа, която от своя страна да е свързана в Интернет. За да се свърже вашия компютър директно към Интернет доставчик, ви трябва и модем, който да е свързан към компютъра. Модемът може да използва обикновена телефонна линия за предаване на информацията или други начини на връзка с Интернет доставчика - ISDN, DSL, кабелен модем, радио, наета линия и т.н.

Необходимият софтуер e два вида:

1.

Софтуер, който реализира свързването на компютъра в Интернет.
Той е част от всяка съвременна операционна система, т.е. ако е инсталирана такава операционна система на компютъра, достатъчно е да бъдат конфигурирани компонентите й, късаещи свързване на компютъра в Интернет.

2.

Софтуер, чрез който можете да използвате ресурсите и услугите, предлагани в Интернет.
Това са програмите, например браузъри, програми за работа с електрoнна поща и т.н., чрез които можете да използвате ресурсите и услугите, предлагани в Интернет. Може да използвате като браузър например Microsoft Internet Explorer или Netscape Communicator, като програма за електронна поща - Outlook Express или Netscape Messenger.

назаднапред