Съдържание:

1. Предназначение и произход

2. История на еволюцията на клиент/сървър модела

3. Клиент/Сървър

4. Подмодели на клиент/сървър архитектурата

4.1. Двуслоен клиент/сървър модел

4.2. Трислоен клиент/сървър модел

5. Приложение на модела клиент/сървър в Интернет

6. Упражнения

7. Допълнителни ресурси

Предназначение и произход

Терминът "клиент/сървър" за първи път се използва при свързване на персонални компютри в мрежа през 80-те години. Действителният клиент/сървър модел започва да печели популярност в края на 80-те.

Терминът "клиент/сървър" описва взаимоотношенията между две компютърни програми, от които едната програма – клиент, прави заявка за услуга към другата програма - сървър, който изпълнява заявката (вижте фигура 1). Въпреки, че идеята за клиент/сървър може да се използва от програми на един компютър, по-важна е идеята, реализирана в мрежа. В една мрежа моделът клиент/сървър предоставя удобен начин за свързване на програми, разпределени в нея.


Фигура 1: Общ вид на модела клиент/сървър

назаднапред