$sessionId) { $Query1 = "INSERT INTO sessions VALUES ($mid, $sessionId)"; mysql_query($Query1); } mysql_close($MySQLCon); header('Location: post_reg.php'); die; } else { mysql_close($MySQLCon); header('Location: '.$_SERVER['PHP_SELF']); die; } */ } } ?> Европейски Ден на Предприемача 2008
Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Регистрацията на сайта вече приключи. Заповядайте на 30 октомври 2008 от 8 до 9 часа за да се регистрирате на място в Интер Експо центъра за ЕДП 2008.

 
 

Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.

Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ