Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Иновациите – среща на наука и бизнес в Столичния град

Sofia Municipality LogoSU Logo Европейски ден на предприемача (ЕДП)
28 октомври 2010
С финансовата подкрепа на Столична община
Програма Европа – граждански проекти и европейски практики, 2010
НИС на СУ "Св. Климент Охридски"

Програма
В рамките на седмицата "Дни на отворените врати" на Столична община

Последна промяна::
9.00 – 10.00 Регистрация
Пленарна сесия - Зала "Витоша", ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Модератор: Божил Добрев, директор на НИС на СУ "Св. Климент Охридски"
10.00 – 10.30 Откриване: Приветствени слова Йорданка Фандъкова, Кмет на гр. София
Иван Илчев, Ректор на СУ "Св. Кл. Охридски"
Представители на МОМН, МРРБ, МИЕТ, МК и др.
11.00 – 11.30 EUROCITIES
Информация за дейността на мрежата и участието на градовете в международни проекти
Пол Беван, Главен секретар на EUROCITIES
ИНОВАЦИИТЕ - СРЕЩА НА НАУКА И БИЗНЕС В СТОЛИЧНИЯ ГРАД
Модератор: Г-н Костадин Костадинов, Българска академия на науките
11.30 – 13.00 Обявяване на наградите от Idea Challenge – студентски конкурс за иновативни бизнес идеи, организиран от Start It Smart (Клуб на младия предприемач към СУ "Св. Климент Охридски") Димитър Караманчев, основател на Start It Smart и съосновател на Международен консорциум на университетските предприемачи
Политика на Столична община за подкрепа на МСП - 2010 К. Григоров, ОГФМСП
Споделяне на добри Европейски практики за успешно предприемачество в областта на трансфера на технологии Вихра Андонова, Проект "Сътрудничество в Югоизточна Европа за финансиране и трансфер на технологии"
Политика на СУ за изграждане на успешни предприемачи - новатори Проф. Георги Чобанов, СУ, Стопански факултет
Иновации: БГ 2010 (представяне на основните аспекти в доклада) Доц. Теодора Георгиева, Фондация за приложни изследвания и комуникации
13.00 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 18.00 ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕФОРМАЛНА СРЕЩА "КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – ИЗТОЧНИК ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА НАУКА, ТУРИЗЪМ, БИЗНЕС"
с участието на студенти, млади предприемачи, учени-разработчици и представители на банковите среди и финансиращи институции
етаж 1, Фоайе

Панелни сесии

28 Октомври 2010 г. (четвъртък)
  Зала "ВИХРЕН" Зала "ПИРИН" Зала "РОДОПИ" Зала "МУСАЛА" Зала "РИЛА"

14.00 – 15.45

Връзката наука-бизнес за прилагане на иновативната политика на ЕС
ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ в НИС на СУ "Св. Климент Охридски"

Модератор: Красимира Генева, ЦТТ в НИС на СУ

Споделяне на опита на ЦТТ на СУ "Св. Климент Охридски" от годишната среща на ЦТТ в Европа, провела се в Барселона Испания - Златина Карова, ЦТТ в НИС на СУ

Иновативни схеми за обучение и сертификация на малки и средни предприятия - Д-р Мария Павлова

Среща на групата за подкрепа по проект "Сътрудничество в Югоизточна Европа за финансиране и трансфер на технологии" - Райна Карчева

Иновативните практики за обучения - Жанета Капитанова

Квалификационни умения по продажби във втора употреба - Камен Мутафов
EUROCITIES in the Cities

Приветствие - Ирина Йорданова
,
председател на Постоянна комисия по европейска интеграция и връзка с гражданското общество, Столичен Общински съвет

Предприемачество и малки и средни предприятия
Пол Беван

Опитът на София при участието в Европейски проекти - Надя Николова, Столична община

Представяне на проект EUROCITIES NLAO - Соня Блажева, Столична община
Иновации в сферата на културата и туризма

Проект за развитие на културния туризъм в София. Представяне на сайт Visit Sofia - Мариана Георгиева, Столична община

Археологията – Възможност за иновации в Столичния град – арх. Славей Гълъбов, арх. Васил Китов

IT продукти в услуга на културно-историческото наследство - Юри Атанасов

Дигитализация на културно-исторически обекти - Боян Бончев


Опазване на културното наследство и развитие на културния туризъм – Инж. Митя Димитров, Фондация "Созопол"
Пленарна сесия 1 "Европейска политика и практики за кариерно развитие и мобилност на изследователи"
Модератор проф. Румен Николов, НИС при Софийския Университет

Политиката на МОМН в областта на науката - Геновева Жечева, Началник отдел, МОМН
Предизвикателства пред кариерното развитие и мобилност на изследователите в Европа, доц. Елисавета Гурова, Софийски Университет

Към мобилността на учените - д-р Магдалена Вислоцка, Irish Universities Association

Академия-Индустрия, ТТ и кооперация - Израелският опит - д-р Израел Пир, Director Research Authority, Bar-Ilan University
Бъдещето на електронните книги и библиотеки
Модератор: Доц. Иван Койчев, СУ "Св. Климент Охридски"

ATLAS: Приложни технологии за подпомагане управлението на многоезичното съдържание
* Представяне на възможностите на E-Publisher and E-Librarian
* Дискусия
Тетраком Интерактивни Решения ООД

Интуитивно претърсване на големи колекции от цифрови изображения за продан с помощта на StockPodium - Георги Къдрев и Христо Георгиев, Digital Spaces Living Lab
15.45 – 16.15 Кафе пауза

16.15 – 18.00

"SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: КАК БИХ СТАРТИРАЛ СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН БИЗНЕС"

Дискусия на студенти – предприемачи от Start It Smart със съдействието на Българска Мрежа на Бизнес Ангелите и Start UP Foundation
Програма "Европа"
Надежда Ангелска, Столична община

Представяне и на други градове-членове на EUROCITIES

Обучение и подпомагане разработването на европейски проекти – EUROPLAN, Великобритания
Програма "Глоб@лни библиотеки – България" - Трендафил Меретев

Проект "Отворени градове" на Столична община и Британски съвет - Красимира Танчева
Пленарна сесия 2 "Българска рамкова програма за кариерно развитие и мобилност"
Модератор: г-ца Миролюба Маджарова, НИС при Софийския Университет

Национален доклад за кариерно развитие и мобилност на изследователите - Карина Ангелиева, Софийски Университет
"Кръгла маса" на тема "Премахване на бариерите за кариерно развитие и мобилност на изследователлите в България", Mодератор: доцент Елисавета Гурова, Софийски Университет
OpenAIRE: Инфраструктура на отворения достъп до научни изследвания в Европа – Проф. Петър Станчев, Национален координатор на проект OpenAIRE

OpenScout: Съвременни форми за обучение в областта на управлението, базирани на съвместно използване на отворено съдържание и системи за обучение - Доц. Красен Стефанов

ShareTEC: Система за споделяне на ресурси в общност за подготовка на учители - Доц. Павел Бойчев, СУ "Св. Климент Охридски"

SmartBook: Бъдещето на електронната книга - Доц. Иван Койчев, СУ "Св. Климент Охридски"

Дискусия
18.30 КОКТЕЙЛ

 
 

Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.

Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ