Начало Цели Участници Дейности Публикации Новини
   
   

Цели

Основната цел на проекта REGGAE е "да подобри общественото признание на учените и тяхната роля в обществото и да насърчи младите хора в България да се насочат към научно-техническа кариера". Проектът акцентира върху нуждата от увеличаване броя на учени в Европа и да поощри интересът на обществото и младите хора в частност кум науката.

Определени са следните подцели:

  • да разкрие пред публиката скритите страни в живота и работата на учените, и да ги представи като професионалисти и нормални хора;
  • да увеличи общественото разбиране за приноса на учените в обществото, за неговия прогрес и развитие;
  • да изтъкне вниманието на ЕС към учените и възможностите за тях на широкия европейски пазар на труда;
  • да направи науката и кариерата на учените атрактивна за младите хора.

Основни теми за 2007 година са „История и археология”. В различните градове с помощта на учените ще бъдат представени различни етапи от българската история:

  • Учените като водачи към праисторията и древната цивилизация на Траките – в Стара Загора, Казанлък и Кърджали
  • С учените назад към времето на гърците и римляните – в Созопол (ТУ-София съвместно с НБУ) и в Пловдив (ТУ-София, филиал Пловдив)
  • Русе – вратата на България към Европа – в Русе
  • Учените разкриват военно-историческите традиции – във Варна
  • Българските учени в Европейското научно пространство – в София
  • Ателие на младите таланти – като хоризонтална инициатива
Цели
 
За контакт

Национален център по мобилност
e-mail: mobility@fmi.uni-sofia.bg
тел.: +359 2 71 35 09
факс.: +359 2 71 35 43