Ia?aei Основни части на персоналния компютър - Анонс

Всеки компютър се състои от две основни части: хардуер и софтуер. Хардуерът е физическата част на компютърната система, докато софтуерът е последователност от инструкции, които казват на компютъра какво трябва да прави.

В хардуерната част на всеки персонален компютър влизат няколко физически компонента: централен процесор, входни и изходни устройства, два основни вида памет и устройства за съхраняване на информацията.

Входните и изходните устройства са известни като периферни устройства. Тук под периферни устройства разбираме всички устройства, които могат да се добавят към компютъра и той да работи с тях.

Взаимодействието между отделните физически части на компютъра се управлява от софтуера. Софтуерът са компютърните програми. Има два основни вида софтуер: системен софтуер (операционна система) и приложен софтуер.

arrow Уроци

arrow Заключение

arrow Тестове

nav

check
check
check
check
check