Начало Начало


Целева група

Този урок е предназначен за начинаещи, без опит или с елементарни компютърни умения.

Цел на урока

Целта на този урок е да се запознете с основните дейности при работа с текст. След завършването на урока, ще можете да въвеждате и редактирате текст, да го запазвате на твърдия диск и зареждате при необходимост.

Съдържание на урока

В този урок ще се научите да:

  • Отваряте текстовия редктор WordPad и да създаване на документ;
  • Въвеждате текст с помощта на клавиатурата;
  • Придвижвате текстовия курсора в текста;
  • Използвате на плъзгачи, за преглед на текстовия документ;
  • Редактирате, като маркирате, копирате, изтривате и премествате текст;
  • Запазвате въведения текст във файл на твърд диск;
  • Разбирате предназначението на командите в менюто;
  • Затваряте на текстовия прозорец;
  • Разпознавате файлови формати, използвани за съхранение на текст (.TXT and .RTF);
  • Отваряте запазен документ;

 

nav
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check
check