Начало Въведение в операционните системи
 • Основен хардуер. Какво представлява хардуерът на компютъра?
 • Външни Компютърни Устройства
 • Вътрешни компютърни устройства
 • Софтуер
 • Джон фон Нойман
 • Капацитети. Размер на данните и техните части
 • Компютърна мрежа
 • Интернет
 • ИТ специалисти. Какви хора работят в сферата на информационните технологии (ИТ)?
 • Операционна система
 • Видове операционни системи
 • Системни ресурси. Как работи операционната система?
 • Примери за операционни системи

В тази част ще научите:

 • Каквo е хардуер на компютъра?
 • Каквo е софтуер на компютъра?
 • Какъв е капацитетът на компютъра за съхранение на данни?
 • Какво е компютърна мрежа?
 • Какво представляват Интернет и сървърите?
 • Какви хора работят в сферата на ИТ?
 • Какво е операционна система?
 • Какви типове операционни системи има?
 • Как работи операционната система?
 • Какви операционни системи съществуват?

 


arrow Уроци

arrow Тестnav
check
check
check
check