Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
 
 
Софарма
 
 
Булстрад
 
 
БулМаркет
 
 
Сиела
 
 
Прециз Интер Алуминиум АД
 
 
Сиела
 
 
Прециз
 
 
Общинска Банка АД
 

ОБЩИНСКА БАНКА АД е създадена през 1996 г. като универсална търговска банка. Акционери на банката са столична община и редица български общини и фирми. Банката показва динамично и стабилно развитие, изразяващо се в постоянен ръст на основните финансови показатели, партньорство с над 200 банки от страната и чужбина, териториална мрежа от 55 клонове и офиси в 19 области на страната, портфейл от над 200 хиляди клиенти. Широката продуктова гама, благоприятните ценови равнища на предоставяните услуги и доказаните възможности за структуриране и обслужване на инвестиционни проекти, в т.ч. чрез организиране на външно финансиране и емитиране на дългови инструменти, отреждат водещо място на банката на българския финансов пазар. Ясната и прозрачна акционерна структура, качеството на мениджмънта и финансовите резултати позволиха на Общинска банка да получи висок международен кредитен рейтинг от Стандарт и Пуърс още от четвъртата година след своето създаване.

Насърчителна Банка АД
 

“Насърчителна Банка” АД е учредена на 15 януари 1999 г., като държавна институция със специалната цел да предоставя приоритетно средно и дългосрочно финансиране на българските малки и средни предприятия (МСП) и да подкрепя българския експорт. Създаването на “Насърчителна банка” АД като институция, допринасяща за икономическия растеж е една от мерките, предприети от държавата, за подпомагане създаването на нови и развитието на съществуващи МСП. “Насърчителна банка” АД притежава пълен банков лиценз, издаден на 11 март 1999г. от Българска Народна Банка. Банката е лицензиран инвестиционен посредник и брокер. "Насърчителна банка" АД е акционерно дружество с мажоритарен акционер Министерството на Финансите на Република България. Записаният акционерен капитал на банката възлиза на 29,573,500 лева.

Независимо от факта, че е държавна, “Насърчителна Банка” АД работи на търговски принцип, както и останалите търговски банки в България. “Насърчителна Банка” АД работи професионално като предоставя възможно най - изгодни условия в отговор на финансовите нужди на своите клиенти и партньори - български МСП. Банката подкрепя стабилния икономически растеж на страната чрез осигуряване на  финансова подкрепа на ефективни проекти, особено в сферата на опазване на околната среда, като по този начин стимулира развитието на българските предприемачи и с това финансира бъдещето.

Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ