Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN
   

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Виктория Дамянова
ул. "Московска" 33
София 1000,
България
Телефон: (02) 988 51 32
Факс: (02) 980 98 65
E-mail: vdamyanova@sofia.bg

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Кл. Охридски"

Станимира Йорданова
ул. "Цариградско шосе" 125 бл. 2 ет.3
София 1113,
България
Телефон: (02) 971 35 09
Тел./Факс: (02) 971 35 43
E-mail: s_yordanova@fmi.uni-sofia.bg

   
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ