Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

TENCompetence
Мрежи за обучение за развитие на компетенции през целия живот

 
 

Ще бъде представен проект финансиран от ЕК в рамките на 6 Рамкова програма за изграждане на техническа и организационна отворена инфраструктура, базирана на иновативна технология за подпомагане и развитие на компетенциите през целия живот. Изграждането на тази инфраструктура ще спомогне развитието на Европейското общество, базирано на знания, като осигури на всички Европейски граждани, МСП и други организации лесен достъп до услуги, предоставящи възможност за непрекъснато развитие на компетенции и експертиза в различни професии и области на знание. Инфраструктурата ще подкрепя създаването и управлението на организациите, техните екипи и служители, за да развиват своите компетенции, като използват всички съществуващи онлайн източници на познание, програми и методи за обучение. Мрежата на проекта включва образователни институции, библиотеки, издатели, работодатели, асоциации и всички други, които осигуряват услуги и продукти в тази специфична област.


Представяне на проекта: TENCompetence Доц. д-р Красен Стефанов, ФМИ, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
TENCompetence - методика и ресурси Доц. д-р Петко Русков, ФМИ, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Подсистема за споделяне на знания Доц. д-р Александър Григоров, БАН
Подсистема за интелигентна комуникация Александър Димов, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Подсистема за оценяване на компетенции Милен Петров, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Демонстрация на първия официален прототип Дискусия
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ