Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Програма
25-26 Октомври 2007г.

Последна промяна::
8.00 – 9.00 Регистрация
Пленарна сесия - Зала "Витоша", ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
Модератор: доц. Румен Николов, СУ "Св. Климент Охридски"
9.00 – 9.30 Приветствени слова Г-н Боян Биолчев - Ректор на СУ "Св. Кл. Охридски"
Г-н Бойко Борисов - Кмет на София
Г-н Лъчезар Борисов – Зам. министър на икономиката и енергетиката
Г-жа Гинка Чавдарова – Изпълнителен Директор на Национално сдружение на общините в България
Г-н Маргарит Тодоров – Член на Упр.съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Стратегии и политики за насърчаване на иновациите и предприемачеството
Модератор: доц. Камелия Стефанова, УНСС
9.30 – 11.00

Европейска иновационна платформа

Роланд Щрос, Европейски иновационен диалог

Инвестициите в иновациите и образованието - предпоставки за икономически растеж Григор Миланов, Хюлет-Пакард България
Българската национална иновационна система Емилия Радева, Министерство на икономиката и енергетиката
Регионалните иновационни стратегии – инструмент за изграждане на капацитет за работа по структурните фондове. Руслан Стефанов, Фондация Приложни изследвания и комуникации
Подпомагане на бизнеса чрез ОП "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика" Никола Лесински, Министерство на икономиката и енергетиката
Партньорство между местни власти, университетите и бизнеса в условията на европейско членство Силвия Георгиева, Национално сдружение на общините
11.00 – 11.30 Кафе пауза

Знание и иновации за икономически растеж
Модератор: доц. Миланка Славова, УНСС

11.30 – 13.00 7РП като финансов инструмент за насърчаване на сътрудничеството между науката и бизнеса Миролюба Маджарова, ГД ИЗСЛЕДВАНИЯ на ЕК
Бизнес среда и насърчаване на предприемачеството в България Димитър Петков, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Сътрудничество академия – индустрия: опитът на Гърция Димитрис Станопулос, Център за изследвания и иновации, Гърция
Европейски иновационен център – България - център за подпомагане на бизнеса Мария Алескандрова, Фондация Приложни изследвания и комуникации
Прилагане на директивата на ЕС за пространствени бази данни Иван Филипов, Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция
От иновативни идеи към реален бизнес - състезанието NOVATech, с подкрепата на INTEL и Университета Бъркли Деница Езекиева, БИМТ
13.00 – 14.00 Обедна почивка

Панелни сесии

 

25 Октомври 2007г. (четвъртък)

  Зала "РОДОПИ" Зала "РУЕН" Зала "ПИРИН"
14.00 – 15.45 Сътрудничество академия - индустрия Центрове за трансфер на технологии в българските университети Представяне на платформа за подпомагане участието на МСП в европейски мрежи за съвместно производство

TENCompetence - изграждане на Европейска мрежа за развитие на компетенциите през целия живот
Предприемачество в университетите

15.45 – 16.15 Кафе пауза
16.15 – 18.00 Финансови инструменти за МСП Подобряване ефективността на МСП с внедряване на решения за електронен бизнес Възможности и предизвикателства на обучението, подпомагано от новите технологии
18.00 Заключително слово и Коктейл
   
 

26 Октомври 2007г. (петък)

    Зала "РУЕН"  
9.00 – 10.15   ECOSPACE – Пространство за съвместна работа на е-професионалисти  
10.30 – 13.00   TOOL EAST – Система с отворен код за планиране на ресурсите и управление на поръчките в предприятия
25 Октомври 2007
26 Октомври 2007
 
 

Информацията в този сайт е публична и може да бъде разпространявана.

Creative Commons License
Лиценз:Creative Commons Attribution 2.5 Bulgaria License.
 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ