Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Подобряване ефективността на МСП с внедряване на решения за елетронен бизнес

 

Центърът по технологии на информационното общество, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", разработва проект, свързан със събиране и представяне на добри примери, разкриващи успешното внедряване на решения за електронен бизнес в малки и средни предприятия в България, с цел подобряване конкурентоспособността на българската икономика.

 

Добрите примери ще подпомагат инициативите в развитието на малките и средни предприятия, предоставяйки важни насоки при избор на нови решения и подходящи модели за реализирането на иновационни проекти.

 

Добрите примери ще бъдат разпространявани чрез представянето им на специализирани събития, насочени към представители на бизнеса в България, както и чрез публикуването им в книги, вестници и списания. Ще бъде предоставен достъп до успешния опит и в специално изграден електронен портал.

 

Уважаеми представители на МСП,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в това интересно събитие, на което ще бъдат представени първите добри примери за успешно внедрени решения за електронен бизнес сред български МСП.

 

Ще имате възможност да се запознаете по-подробно с нашата инициатива, която има за цел да подпомага МСП при откриване на нови перспективи за развитие и успешно реализиране на иновационни проекти, както и да популяризира добрите примери.

 

Ще се радваме, ако ни предложите Вашия добър пример за решен проблем във Вашето предприятие чрез внедряването на решение за електронен бизнес!

 

За контакти и допълнителна информация:
Дорина Кабакчиева, Станимира Йорданова
ЦТИО, СУ "Св. Кл. Охридски"
Тел.: (02) 9713509; 9713543
e-mail: dorina {-at-} fmi.uni-sofia.bg

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ