Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Възможности и предизвикателства на обучението, подпомагано от новите технологии

Четвърта работна среща
Иновации и разпространение на технологично-подпомогнатото обучение
25 Октомври 2007, София, България
 
NoE Kaleidoscope

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Център по технологии на информационното общество (СУ "Св. Климент Охридски") има удоволствието да ви покани да участвате в панелна сесия: "Възможности и предизвикателства на обучението, подпомагано от новите технологии".

 

Целта на сесията е да допринесе за определяне насоките за бъдещото развитие на обучението, подпомагано от новите технологии в Централна и Източна Европа.

 

Сесията е отворена за всички, чиято кариера, работа и ежедневие са свързани с обучението и образованието, подпомагано от новите технологии:

  • изследователи и докторанти;
  • представители на държавните институции;
  • асоциации и неправителствени организации в сферата на образованието и обучението;
  • университети, колежи и училища;
  • компании, разработващи и предлагащи образователен софтуер и услуги;
  • преподаватели и студенти;
  • учители и инструктори (trainers).

 

Участниците ще имат възможност да се запознаят с научни постижения и добри практики, реализирани в страните от Централна и Източна Европа, да създадат нови партньорства и контакти, да изразят своето виждане за бъдещето на обучението, подпомагано от новите технологии.

 

Работен език: Английски.

 

Сесията се организира в рамките на Европейската мрежа за високи постижения Kaleidoscope (http://www.noe-kaleidoscope.org).

 

За контакти и допълнителна информация
Мария Дикова
Еmail: mdikova {-at-} fmi.uni-sofia.bg
Корнелия Тодорова
Еmail: cornelia {-at-} fmi.uni-sofia.bg

 

Център по технологии на информационното общество (ЦТИО)
СУ "Св. Климент Охридски"
бул. "Цариградско шосе" 125, блок 2, ет. 3
Тел: 02/971 3509
Факс: 02/971 3543

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ