Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Сътрудничество академия - индустрия
Центрове за трансфер на технологии в българските университети

 

С цел повишаване конкурентно способността на българските предприятия и насърчаване на по-висок растеж на иновационната среда на национално ниво Министерството на Икономиката и Енергетиката стартира от м. октомври създаването на 9 центрове за технологичен трансфер /ЦТТ/ в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации. Финансирането е осигурено от програма ФАР.

 

ЦТТ ще направят възможно предоставянето на услуги по места за да отговорят на нуждите на българския бизнес и иновационната общност за нови технологии. Предвижда се те да служат като основа за бъдеща мрежа за технологичен трансфер.

 

Панелната сесия ще включва представяне на новите центрове и дискусия за стратегическите им цели и начини за постигането им.

 

За контакти и допълнителна информация:
Виктория Даянова
ЦТИО, СУ "Св. Кл. Охридски"
Тел.: (02) 9713509; 9713543
e-mail: v_damyanova {-at-} fmi.uni-sofia.bg

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ