Европейски Ден на Предприемача
Начало За събитието Програма Презентации Организатори Спонсори Полезни връзки За контакти BG EN

Предприемачество в университетите:
СУ "Кл. Охридски" City University of Seattle

 
 

Панелната сесия предвижда представяне на Софийски университет с Магистърската програма Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии.

 

Магистърската програма се реализира в сътрудничество с Университета в Бъркли, САЩ и Intel.

 

Обучението разширява знанията на студентите в сферата на общото управление и предприемачество, международните стандарти за стартиране на бизнес в областта на ИТ, стратегиите за въвеждане на нови високотехнологични информационни продукти, управлението на иновационния процес и трансфер на знания, стратегии за устойчиво развитие и растеж.

 

City University of Seattle с Магистърска програма по Бизнес администрация, МВА и Сертификатни програми.

 

MBA програмата е създадена, за да даде адекватен отговор на предизвикателствата, срещани основно от работещи професионалисти. Възможна е специализация в следните направления:

  • Общ мениджмънт
  • Финансово управление
  • Маркетинг

 

Сертификатните програми са за тези, които имат желание да получат по-задълбочена специализация в определени области и за които да преминат пълната МВА програма не е основна цел или вече са завършили подобна програма.

 

Вашите мнения и участие в дискусията по представяните програми ще помогнат за развитието им.

 

За контакти и допълнителна информация:
Светлана Димитрова
ЦТИО, СУ "Св. Кл. Охридски"
Тел.: (02) 9713509; 9713543
e-mail: svetlana {-at-} fmi.uni-sofia.bg

 
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", ФМИ