Социологическо изследване на Центровете за повикване

Проект T.O.S.C.A. – Европейски проект за сравнително социологическо изследване на Центрове за повикване (Call Centres) www-it.fmi.uni-sofia.bg/TOSCA/.

Целта на проекта е да се опишат характеристиките на работната ситуация в Центровете за повикване, основавайки се на функционалната им типология. 
Страните участнички в изследването са: Белгия България, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Франция. 

От Българска страна в проекта TOSCA участва Катедра Информационни технологии към Факултета по Математика и Информатика при Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 

На 17 май от 9 часа в Зала 2 на Ректората на Софийски университет, 
се проведе Национален семинар по проекта TOSCA

.